Copyright © 2014-2024 by "BISS"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: wandererbg_biss@abv.bg
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Патентна кантора BISS  на представител по индустриална собственост Васко Василев, регистриран в Регистъра на представителите по индустриална собственост на Патентно ведомство под № 19 - www.patentbiss-bg.com;
ПРЕДСТАВИТЕЛ ПРЕД:
ПАТЕНТНО
ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

European Union Intellectual Property Office (EUIPO), trade marks and design, the European Union - лиценз  № 37591


World Intellectual Property Organization


инж. Васко Василев
Кантората е основана през 1993 г. от инж. Васко Василев, като в периода до наши дни, тя е натрупала значителен опит в областта на индустриалната собственост и право, както на национално, така и на международно ниво. Кантората е натрупала богат опит и има успешна практика, както в осъществяване на закрилата, контрола и мотиторинга на разнородни обекти на индустриалната собственост, така също и в областта на създаването на фирменни лога и знаци ( в съдрудничество с професионалисти - високо квалифицирани дизайнери).
Кантората има богат опит, също и в областта на създаването,  осъществянето и контрола на IP стратегии (IP Strategy), както в участието в Европейски проекти, свързани с прилагането и използването на обектите на индустриалната собственост - изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, нови сортове растения и породи животни, и пр.;
СЕРТИФИКАТИ