Copyright © 2014-2024 by "BISS"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: wandererbg_biss@abv.bg
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЗА:

 
Регистрация на национални и международни патенти и полезни модели
......... ..............................    ........................................

 
Регистрация на национални и международни търговски марки

 
Регистрация на национални и международни промишлени дизайни
......... ..............................    ........................................

 
Регистрация на други обекти по индустриална собственост (сертификати, географски наименования за произход, породи растения и животни)
ИЗВЪРШВА:

 
Подготовка на заявка на патенти

 
Експертизи в областта на индустриалната собственост

 
Консултации в областта на индустриалното право

 
Консултации в областта на интелектуалната собственост

 
Проекти за дизайн на запазени знаци
ЗАЩИТА НА ВАШАТА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: